Adatvédelem és sütik

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A felhasználóink személyes adatai egyike azon területeknek, amelyre fokozott odafigyelést fordítunk. Mindig gondoskodunk arról, hogy minden elvárás ne csupán teljesítve legyen, de ha lehet, felül is legyen múlva, hiszen jól tudjuk mekkora jelentőséggel bír ez a kérdés a felhasználóink számára.

A topextensions.hu webáruház menedzsere, RAS-TRADE D.O.O, U. MILUTINA VUCINICA 15, 81000 PODGORICA, MONTENEGRO, köteles minden felhasználó személyes adatait megvédeni a Személyes adatokról szóló törvénnyel (ZVOP-1-UPB1). összhangban.

A cég szükségleteinek kielégítéséhez a topextensions.hu a következő felhasználói információkat gyűjti össze:

A kereskedő, a szolgáltatásnyújtásának biztosítása érdekében a következő felhasználói adatokat gyűjti össze, kezeli, dolgozza fel és tárolja:

név és vezetéknév;

szállítási cím;

jogi személy neve (ha a felhasználó jogi személy);

a jogi személy adóazonosító száma (ha a felhasználó jogi személy);

e-mail cím (felhasználónév);

jelszó, titkosított formában;

telefonos elérhetőség;

lakóhely szerinti ország;

más információ, amelyet a felhasználó önként ad meg a webáruházon szereplő űrlapokon;

más információ, amelyet a felhasználó önként ad hozzá a felhasználói fiókjához.

A Kereskedő nem felel a Felhasználó által megadott adatok pontosságáért, teljességéért és naprakészségéért.

Biztonsági okokból azok az IP címek is összegyűjtésre kerülnek, amelyekről a felhasználók hozzáférnek a weboldalhoz. Az oldalra való látogatáskor minden felhasználóhoz egy ideiglenes süti van rendelve a bevásárló kosár azonosítása és figyelemmel kísérése érdekében. A topextensions.hu más sütiket is tárolhat a számítógépén, mint például: felhasználóazonosító, titkosított formában (a felhasználó azonosítása érdekében a következő látogatáskor), termék értékelések (hogy tudjuk melyik terméket értékelte már korábban) és Google Analytics sütik (az oldal látogatottságának elemzése).

Minden fent említett adat, a sütik kivételével maradandóan vannak tárolva a topextensions.hu szerverén. Az ideiglenes sütik csak az oldalra való látogatás időtartamáig vannak tárolva a szerver memóriájában, majd 1 órányi tétlenség után törlődnek, még az állandó sütik a felhasználó számítógépén vannak tárolva.

A topextensions.hu menedzsere használhatja az összegyűjtött adatokat névtelen összegzés formájában statisztikai elemzés céljából, azonban a topextensions.hu soha nem fogja kiadni ezeket az adatokat illetéktelen személyeknek. A felhasználó szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát kizárólag a futárszolgálattal (Magyar Posta és GLS) osztjuk meg a könnyű kapcsolattartás érdekében. A felhasználóval kizárólag távközlés útján fogunk kommunikálni, kivéve, ha a felhasználó ez ellen határozottan tiltakozik.

Az adatvédelmi szabályzat végrehajtása

A Személyes adatok védelméről szóló törvénnyel összhangban, a kereskedő védi a Személyes adatok védelméről szóló szabályzatban előírt személyes adatokat.

A Kereskedő minden teljes- és részmunkaidős alkalmazottja, akik hozzáférnek a felhasználók személyes és más adataihoz, tisztában van az Adatvédelmi szabályzat rendeleteivel és a személyes és más adatok védelmére irányuló kötelességükkel, valamint kötelesek betartani a személyes adatok védelmére és a webáruházak felhasználóinak adatvédelmére vonatkozó rendelkezéseket. A személyes és más adatok védelmére irányuló kötelesség határozatlan időtartamú, így érvényes a Kereskedőnél való munkaviszony megszűnése után is.

A regisztrált felhasználók bármikor abbahagyhatják a webáruház használatát és visszavonhatják a regisztrációt. Ezt úgy tudják megtenni, hogy írásos formában értesítik a Kereskedőt, hogy a regisztrációt visszavonták. Mielőtt elküldené a visszavonási kijelentést, a felhasználó köteles rendezni (kifizetnie) minden fennálló kötelezettségét a Kereskedővel szemben, amely a webáruházon keresztül végrehajtott vásárlásokból ered. A Kereskedő a jelen adatvédelmi szabályzat értelmében meg fogja őrizni a webáruház felhasználóinak személyes adatainak és adatvédelmének bizalmasságát, ha sor kerülne a regisztráció visszavonására.

Gyermekvédelem

A hirdetések tisztán láthatóak lesznek (életkor specifikus) és tisztán láthatóan el lesznek különítve a játékoktól és a versenyektől. Minden gyerekekkel való kommunikáció az életkorukhoz megfelelő lesz és nem fog hasznot húzni a gyerek bizalmából, tapasztalatlanságából és lojalitásérzékéből. A szolgáltató visszautasíthatja a rendelést, ha azt gyanítja, hogy a megrendelő gyerek és nem rendelkezik szülei vagy gyámjai külön engedélyével.

A szolgáltató visszautasíthat bármilyen személyes információt, amely a gyerekre vonatkozik, ha nem rendelkezik a szülei vagy gyámjai külön engedélyével. Hasonlóan, a szolgáltató nem bocsáthat ki semmilyen gyerektől származó információt harmadik személy számára, kivéve a szüleit vagy a gyámjait. A szolgáltató nem kínálhat ingyenes hozzáférést olyan termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, amelyek káros hatással lehetnek a gyerekekre.

A személyes adatok közzététele kivételes esetekben

A topextensions.hu által összegyűjtött és feldolgozott adatok csak abban az esetben tehetők közzé, ha a törvény közzétételre vonatkozó kötelességet ír elő, vagy, ha arra szükség van a bíróság vagy más állami szerv által folytatott eljárás során, valamint a törvényes érdekek gyakorlásának és védelmének érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Joga van ingyenes információszolgáltatásra a birtokunkban lévő személyes adatairól, valamint joga van ezeket az adatokat törölni. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai törlésével, visszaszerzésével és használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: info@topextensions.hu vagy küldje el nekünk kérelmét e-mailen keresztül.

A megrendelés állapota: Fenntartjuk a jogot, hogy telefonon vegyük fel Önnel a kapcsolatot. SMS-en keresztül fogjuk értesíteni a termék feladásakor és abban az esetben, ha a termék nem érkezett meg 3-5 napon belül. Ha a termék 5 nap után nem kerül átvételre, fenntartjuk a jogot, hogy felhívjuk a megadott telefonszámot a termék átvételére vonatkozó emlékeztetőként.

Értesítések: Miután felíratkozott az értesítésekre, a neve, a telefonszáma és az e-mail címe az engedélyével reklámanyagok terjesztésére lesz használva, ameddig le nem íratkozik. Csak akkor jelentkezik értesítések fogadására, ha a rendelés során megjelöl egy külön négyzetet, amely lehetővé teszi a felíratkozást. Az értesítéseket e-mailen, SMS-en vagy telefonon keresztül fogja megkapni.

Ha az e-mail címét Facebookon keresztül adta meg vagy a topextensions.hu kezdőoldalán lévő mezőbe írta be, amelyen keresztül egy kedvezményes kuponban részesül a rendelése során, le fogjuk menteni az e-mail címét annak érdekében, hogy értesíteni tudjuk a topextensions.hu online kedvezményeiről és promócióiról. Az értesítéseket fogadók adatbázisáról bármikor leíratkozhat egy üzenet küldésével az info@topextensions.hu e-mail címre, vagy a reklámanyagokat tartalmazó e-mailek alján található „leíratkozás” gombra kattintva.

Ha le szeretne leíratkozni az időszakos promóciós üzenetekről, válaszoljon a kapott üzenetre egy „Leíratkozás” üzenettel, és törölni fogjuk a telefonszámát a címzettek adatbázisából.

Hozzáférés személyes információkhoz és a következő információkhoz:

adatkezelési célok,

a személyes adat típusa, felhasználók vagy felhasználói csoportok, akikkel személyes adatok lettek vagy lesznek megosztva, különösen harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetekhez tartozó felhasználók,

a személyes adatok megtartásának várható időtartama vagy annak lehetősége, illetve az időtartam meghatározására szolgáló kritérium, automatizált döntéshozás létezése, profilok létrehozását beleértve.

Ennek okait, valamint értelmét és az adott személyre vonatkozó várható következményeit.

Egy (ingyenes) másolat a személyes adatokról olyan formátumban, amelyet meghatározok (ha a kérelem elektronikus kommunikáción keresztül lett továbbítva és nem kötök ki más módot, a másolat elektronikus úton is átadható). Abban az esetben, ha további másolatokat igénylek, az operátor egy reális díjat számolhat fel, a költségek figyelembevételével.

A helytelen személyes információ kijavítása.

Az adatkezelés korlátozása, abban az esetben, ha:

a személyes adatok hitelessége kétségbe van vonva egy meghatározott időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelőnek a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

az adatkezelés törvénytelen és tiltakozok a személyes adatok törlése ellen, és helyette a használatuk korlátozását kérvényezem,

az adatkezelőnek már nincs többé szüksége rá adatkezelési célokra, viszont nekem szükség van rájuk jogi követelések érvényesítésére, végrehajtására vagy védelmére.

Az összes személyes adat törlése (a személyes adatok tárolásának megszüntetésére való jog) abban az esetben, ha teljesülnek az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében meghatározott követelmények, különösen akkor, ha visszavonom a személyes adatok kezelésére vonatkozó beleegyezésem.

A személyes adatok nyomtatása szisztematikus, gyakran használt és géppel olvasható formában, az ezen információk más adatkezelőnek való továbbítására való joggal egyetemben, az eredeti adatkezelő általi hátráltatás nélkül.

A személyes adatok reklámtevékenység végzésére való használatának abbahagyása, a profilok létrehozását beleértve.

Nem tartozok olyan döntés hatálya alá, amely kizárólag automatizált adatkezelésen alapul, beleértve a profilok létrehozását, amely jogkövetkezményekkel jár vagy hasonló módon jelentős mértékben érint abban az esetben, ha teljesülnek az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkelyében szereplő feltételek.

Jogom van az adatkezelőre vonatkozó panasztételre az Információs Biztosnál abban az esetben, ha úgy gondolom, hogy a személyes adataim kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet.

A jogok gyakorlása

Tisztában vagyok vele, hogy a fent említett személyes adatokra vonatkozó joggyakorlással kapcsolatos feltételekről írásban tájékoztathatom az adatkezelőt az info@topextensions.hu e-mail címen.

Tisztában vagyok vele, hogy az adatkezelő további információkat követelhet tőlem a megbízható azonosítás érdekében a személyes adatokra vonatkozó jogok gyakorlása esetén, valamint csak akkor utasíthat vissza, ha bebizonyítja, hogy nem tud megbízhatóan azonosítani.

Tisztában vagyok vele, hogy a fent említett személyes adatokra vonatkozó jogaim gyakorlására vonatkozó kérelmemre az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül kell válaszolnia, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

A sütikről

Mik a sütik, és miért van szükség rájuk?

A süti egy rövid szöveg, amelyet a weboldal a böngészőjének küld, amikor meglátogatja az oldalt. Ez segít a weboldalnak, hogy felismerje, memorizálja a látogatásával kapcsolatos információkat, valamint segít a barátságos és felhasználóbarát webszolgáltatás nyújtásában. Használunk sütiket az oldalunkon szereplő tartalom személyre szabására, a beállításai és a webáruházunk látogatottságának feljegyzésére. A sütik élvezetesebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a webáruházunkban való böngészést.

A sütik letiltása

Ön dönti el, hogy engedélyezi-e a sütik tárolását az eszközén. A sütikre vonatkozó beállításokat a webböngészőjében tudja kezelni és megváltoztatni.

A süti beállításokra vonatkozó további információkért, válassza ki az Ön által használt böngészőt.

Chrome

Firefox

Opera

Internet Explorer 9

Internet Explorer 7 és 8

Safari

Ha megváltoztatja vagy törli a böngészője süti fájlját vagy megváltoztatja a böngészőjét vagy az eszközét, megtörténhet, hogy újból le kell tiltania a sütiket. Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a böngésző ügyfélszolgálatatával. A sütik kezelésének és törlésének menete változó, böngészőtől függően. A Google Analytics követési funkcióját a következő linken tudja kikapcsolni.

Az oldalon használt sütik

Az általunk használt sütik listája

Cookie name

Use

Duration

Company

sb

Facebook plugin operation

2 years

Facebook

fr

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

xs

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

c_user

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

presence

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

pl

Facebook plugin operation

1 moth

Facebook

wd

Facebook plugin operation

1 week

Facebook

datr

Facebook plugin operation

3 months

Facebook

m_pixel_ratio

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

dpr

Facebook plugin operation

1 week

Facebook

act

Facebook plugin operation

session Duration

Facebook

_lo_v

Ghostmonitor plugin

3 months

Ghost monitor

__cfduid

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

_lo_u

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

_ga

Ghostmonitor plugin

1 year

Ghost monitor

__insp_slim

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__lc_vv

Livechat function on page

session Duration

Livechat inc.

_ga

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__lc_cst

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__insp_targlpt

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_targlpu

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_nv

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__insp_norec_sess

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__livechat_chat

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__lc_cid

Livechat function on page

2 years

Livechat inc.

__insp_wid

Livechat function on page

2 months

Livechat inc.

__livechat

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__livechat_lastvisit

Livechat function on page

3 years

Livechat inc.

__utma

Website analytics

2 years

Google Analytics

__utmz

Website analytics

6 months

Google Analytics

__utmc

Website analytics

Session duration

Google Analytics

__utmv

Website analytics

Session duration

Google Analytics

__distillery

Video player operation

topextensions.hu

topextensions.hu

woocommerce_items_in_cart

Website function topextensions.hu

topextensions.hu

topextensions.hu

__kla_id

Website function topextensions.hu

topextensions.hu

topextensions.hu

wp_woocommerce_session_

Website function topextensions.hu

topextensions.hu

topextensions.hu

Close Menu

WELCOME

Bejelentkezés és boltban!

VAGY